Stomatološka ordinacija "Dr Božić" uspešno radi od 1992. Od samog početka nastojali smo da nivo naših usluga i osmeh naših pacijenata budu imperativ u radu. Kao dokaz našeg kvaliteta govori konstantno povećanje novopristiglih pacijenata, kao i veliki broj pacijeneta koji nam dugo godina ukazuju svoje poverenje. U saradnji sa eminentnim stručnjacima iz svih oblasti stomatologije i konstantna edukacija na domaćim i stranim seminarima i kongresima, omogućavaju maksimalan kvalitet svih intervencija i primenu najsavremenijih materijala, instrumenata i aparata.

Stomatološke intervencije
Naša ordinacija omogućava kompletno zbrinjavanje pacijenata iz svih oblasti savremene stomatologije. Prateći stalno inovacije iz svih oblasti stomatologije, nastojimo da našim pacijentima pružimo najsavremenije i najbolje metode lečenja i zbrinjavanja lezija usne duplje.