*Bolesti zuba
-upotreba savremenih materijala i medikamenata u lečenju karijesa
-estetske(bele) plombe od materijala najnovije generacije primenjive i na bočne zube(kutnjake)
-nadogradnja relativno destruiranih zuba uz primenu fabričkih metalnih ili bezmetalnih(fiberglass) kočića
-izrada keramičkih inlej(livenih) plombi kao jedan od najkvalitetnijih načina zbrinjavanja zuba oštećenih karijesom.

*Endodoncija
-lečenje kanala korena zuba uz primenu najsavremenijih instrumenata, tehnika i medikamenata za obradu kanala korena
-višeseansno lečenje gangrene zuba ( *cena lečenja je ista bez obzira na br. poseta koje lečenje iziskuje)

*Protetika
-metalokeramičke krune i mostovi
-bezmetalna keramika
-izrada protetskih nadoknada na implantatima
-skeletirane-Wisil proteze sa mogućnošću ugradnje atečmena, frezovanih kruna kao i drugih retencionih elemenata
-pločaste(klasične) totalne i parcijalne proteze

-NOVO: Estetske kukice boje zuba za pločaste i skeletirane-Wisil proteze -totalne proteze na mini-implant sistemima

*Oralna hirurgija
-hirurško vadjenje impaktiranih umnjaka, očnjaka i drugih zuba
-zbrinjavanje apeksnih parodontita resekcijom korena zuba
-odstranjivanje cista vilica kao i njihovo eventualno popunjavanje veštačkom kosti
-uklanjanje koštanih i mekotkivnih uvećanja koja remete normalno protetsko zbrinjavanje
-dečija oralna hirurgija

*Implantologija
-ugradnja implanta firme"Straumann" trenutno vodeće svetske firme u proizvodnji implantata i instrumenata za njihovu ugradnju

*Parodontologija
- primena mera i postupaka u prevenciji i lečenju oboljenja mekih i tvrdih tkiva usne duplje(gingivitisi, parodontopatija...)
-uklanjanje zubnog kamenca ultrazvučnom metodom
-obuka pacijenata u primeni posebnih tehnika i sredstava u održavanju oralne higiene, kao jednom od najbitnijih mera za prevenciju i zaustavljanje napredovanja parodontopatije
-konzervativna(ne hirurška) obrada parodontalnih džepova
-hirurška obrada i zbrinjavanje parodontalnih džepova uz ugradnju veštačke kosti(po potrebi)

*Ortopedija vilica

-korekcija anomalija vilica i zuba uz upotrebu najsavremenijih metoda i aparata fiksne i mobilne ortodoncije
-mobilni aparti(proteze) za decu školskog uzrasta, sa mogućnošću izbora boje proteze kao i određenih aplikacija na njima
- fiksni aparati dostupni za sve starosne dobi sa mogućnošću izbora:
* klasičnih metalnih bravica
*mini(estetskih) metalnih bravica

*NOVO praktično nevidljive bravice od SAFIR STAKLA

*Predškolska deca
-saveti o pravilnoj ishrani i pravilnom održavanju higijene usta i zuba
-fluorizacija zuba i zalivanje fisura kao ključne mere u sprečavanju nastanka karijesa

*Školska deca
- saveti o pravilnoj ishrani i pravilnom održavanju higijene usta i zuba
-korišćenje najsavremenijih materijala i preparatau lečenju karijesa i oboljenja usta
-lečenje stalnih zuba sa ne završenim rastom korena
-protetske nadoknade specifične za ovo životno doba
-hirurško zbrinjavanje visoko pripojenih frenuluma


*Trudnice
-saveti o pravilnoj ishrani i upotrebi lekova u trudnoći
-upotreba fluora kao mera poboljšanja kvaliteta zuba novorodjene dece
-intervencije i otklanjanje zabluda o rizicima odredjenih intervencija u trudnoći